sobota, 3 sierpnia 2019

Smardzewice

Do Smardzewic pojechała zobaczyć kościół i klasztor, które malował Wacław Chodkowski.

Jak podaje Wikipedia: "W latach 1683 - 1699 został wybudowany murowany kościół jako wotum bp. warmińskiego Stanisława Zbąskiego w podziękowaniu za otrzymane łaski, szczególnie za dar zdrowia. Konsekracji świątyni dokonał 6 października 1701 bp. Andrzej Albinowski. Obok kościoła, z fundacji bp. włocławskiego Krzysztofa Szembeka (późniejszego prymasa Polski), wzniesiono w latach 1722 - 1746 murowany klasztor, a cały kompleks otoczono murem. Parafię erygowano 26 lipca 1775. Niecałe sto lat później w 1864 władze carskie skasowały klasztor Franciszkanów w Smardzewicach. Była to forma represji na zakonnikach za ich pomoc udzieloną powstańcom styczniowym. Opiekę nad kościołem św. Anny przejęli księża diecezji sandomierskiej. W 1971 za zgodą bp. Piotra Gołębiowskiego, placówkę ponownie objęli franciszkanie. Kościół wraz z klasztorem tworzy czworobok. Świątynia jest budowlą barokową, orientowaną. Wyraźnie wyodrębniona jest nawa główna, prezbiterium jest nieco wyższe. Ołtarz główny św. Anny pochodzi z ok. 1700, w nim znajduje się cudowny obraz św. Anny z I połowy XVII w. w sukienkach w stylu regencji. Na obrazie św. Anna i Matka Boża są w pozycji siedzącej, pośrodku nich Dziecię Jezus. Postacie mają na głowach złote korony. W ołtarzu jest także zasłona ołtarzowa, na której jest obraz z 1786 przedstawiający św. Annę nauczającą Maryję, obok nich św. Joachim."