sobota, 1 czerwca 2019

Na Litwie...

Pod koniec maja pojechałam na Litwę na Festiwal Poetycki Maj nad Wilią. Oto fotomigawki.